PZG KT w Sanoku od 01 sierpnia -31 grudnia 2016 r. realizuje Zadanie z zakresu pomocy społecznej z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2016 r, pn.: „Po 50-tce zaczynamy nowe życie”. Zadanie jest współfinansowane przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie 15 000,00 zł.

W ramach Zadania odbędą się:

  •  zajęcia z animatorem
  • spotkania z radcą prawnym
  • rajd Szczyrk-Żywiec
  • spotkanie wigilijne
  • dyżur tłumacza j. migowego