ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH KOŁA TERENOWEGO W SANOKU

Prezes                – Marta Sobolak

Vice Prezes       – Karol Rajca

Sekretarz          – Renata Hawro-Mogilany

Skarbnik           – Irena Milewska

Członek             – Ewa Prystupiuk

Tłumacz            – Anna Węgrzyn (tel 607 545 304)

 

Celem Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Sanoku jest zrzeszanie osób niesłyszących i z wadą słuchu, dla zapewnienia Im pomocy i wsparcia społecznego oraz prowadzenia szeroko pojętej rehabilitacji. Koło działa na terenie 4 powiatów: sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego.

PZG Koło Terenowe w Sanoku powstało w 1952 r. Do grona jego założycieli należeli: Eugeniusz Wilk, Maria Krawiec, Kazimierz Wołkowicz, Kazimierz Witek oraz Michał Libowicz. Do 2012 r. Koło w Sanoku działało w strukturach PZG Oddziału Podkarpackiego. Jednak już w roku 2011  Zarząd Koła zaczął starać się o osobowość prawną, którą udało się uzyskać 18.01.2012 i od tego czasu jesteśmy samodzielną jednostką.

Ważnym elementem działalności naszego Koła jest organizowanie kursów języka migowego na poziomie: elementarnym, średnio-zaawansowanym i zaawansowanym.