Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS)

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013, realizuje Zadanie „Aktywni razem”.

Adresatami zadania są głównie osoby niesłyszące z terenów powiatu: sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego, ich rodziny, a także osoby z ich otoczenia.

Szczególnie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia.

W ramach zadania Uczestnicy mają szanse wziąć udział w następujących przedsięwzięciach:

 • wycieczka Bochnia-Oświęcim,
 • wyjazd do teatru w Rzeszowie,
 • wyjazd na film 3D do kina w Rzeszowie,
 • wyjście do zamku w Sanoku na wystawę malarstwa Beksińskiego,
 • zwiedzanie skansenu w Sanoku,
 •  kulig z ogniskiem w Mrzygłodzie,
 • wróżby i zabawy andrzejkowe,
 • aerobik w wodzie,
 •  kurs pierwszej pomocy,
 •  warsztaty komputerowe,
 • warsztaty kulinarne,
 •  warsztaty taneczno-ruchowe,
 • zajęcia świetlicowe,
 • spotkania okolicznościowe,
 • konkursy.

Główne cele zadania to integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa osób powyżej 60 roku życia z osobami młodszymi, a także aktywizacja osób starszych na różnych płaszczyznach życia codziennego.

Zadanie realizowane jest w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013 r.

 

 

 Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.