Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku od 10 kwietnia do 19 grudnia 2016 r. realizuje zadanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych – Głuchy nie znaczy gorszy”.

Zadanie współfinansowane w kwocie 2000,00 zł, ze środków Gminy Miasta Sanoka.