Od września do października w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości odbywały się 45-godz. warsztaty komputerowe dla 10 seniorów z wadą słuchu. Uczestniczy warsztatów uczyli się podstaw obsługi komputera, obsługi podstawowych programów komputerowych oraz Internetu

Zadanie współfinansowane ze środków: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020