Od maja do grudnia w każdy czwartek w PZG Sanok odbywają się zajęcia świetlicowe prowadzone przez animatora. Spotkania te zdominował temat „kulinaria”. Niesłyszący wymieniają się przepisami kulinarnymi. Wiele przepisów i wskazówek jak gotować i piec ciasta podpowiada animator Pani Irena.

Zadanie współfinansowane ze środków: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020