Zarząd PZG KT w Sanoku serdecznie zaprasza wszystkich członków PZG na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 października o godz. 13.00 w PZG Sanok, ul. Franciszkańska 4

ZAPRASZAMY