http://pzg.sanok.pl/wp-content/uploads/2012/10/ministerstwo.gif

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE W SANOKU

realizuje Zadanie

RAZEM ŁATWIEJ
Adresatami zadania są głównie osoby niesłyszące z terenów powiatu: sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego, ich rodziny, a także osoby z ich otoczenia.
Szczególnie zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia.

W ramach Zadania Uczestnicy mają szanse wziąć udział w następujących przedsięwzięciach:

– 2 dniowa wycieczka do Szczawnicy,
– wyjazd do teatru w Rzeszowie,
– rajd rodzinny w Bieszczady
– kurs pierwszej pomocy,
– warsztaty komputerowe,
– zajęcia świetlicowe.
– spotkanie wigilijne
– skorzystać z usług tłumacza języka migowego

Główny cel zadania to integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa osób powyżej 60 roku życia z osobami młodszymi, a także aktywizacja osób starszych na różnych płaszczyznach życia codziennego.

Zadanie realizowane jest w okresie od kwietnia do grudnia 2015 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020