Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku od czerwca do grudnia 2014  r. realizuje Zadanie: „Głuchy senior wciąż aktywny”.

Zapraszamy wszystkie osoby po 50-tym roku życia (w szczególności z wadą słuchu) do wzięcia udziału w powyższym projekcie.

W ramach Zadania zapewniamy:

  • w każdy czwartek od godz. 17.00-19.00 zajęcia z animatorem
  • tłumacza języka migowego

Zadanie jest realizowane w ramach „Programu z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2014 roku, współfinansowane  ze środków WOJEWODY PODKARPACKIEGO.